casino online

casino online - VCB Đông Sài Gòn thông báo bán đấu giá khoản nợ khách hàng Vũ Hoa Cường (lần 03)

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty ĐGHD Vạn Thành An

Địa chỉ  : Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

2. Người có tài sản bán đấu giá:

Đơn vị  : casino onlineChi nhánh Đông Sài Gòn

Địa chỉ: 22F-24 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

3.Tài sản bán đấu giá:Toàn bộ khoản nợ của ông Vũ Hoa Cường tại casino online Chi nhánh Đông Sài Gòn theo các Hợp đồng tín dụng số 053.016.19.0102 ký ngày 26/06/2019 vàsố053.016.19.0103 ký ngày 27/06/2019tạmtính đến ngày 31/10/2023 là 30.749.122.607đồng, cụ thể như sau:

- Nợ gốc            : 22.196.400.000đồng

- Nợ lãi              :  8.552.722.607đồng (Lãi trong hạn: 8.233.000.991đồng; Lãi qúa hạn: 319.721.616đồng).

Tiền lãi tiếp tục phát sinhkể từ ngày 01/11/2023 theo mức lãi suất quy định tại các hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi bên vay trả hết nợ.

a.Thông tin về tài sản đảm bảo:Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 117 đường Đông Tĩnh, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 656970, số vào sổ cấp GCN.CS01206 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 02/03/2018, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất :

-Thửa đất số                :2166 (gốc 407, 2165) tờ bản đồ 15;

-Địa chỉ thửa đất        : 117 đường Đông Tĩnh, P8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

-Diện tích                    :995,26 m2;

-Hình thức sử dụng    : sử dụng riêng.

-Mục đích sử dụng     : đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử sụng      : lâu dài;

-Nguồn gốc sử dụng  : Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền SDĐ.

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ;

-Diện tích xây dựng   : 165.80 m2;

-Diện tích sàn            : 450,52 m2;

b. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Khoản nợ của ông Vũ Hoa Cường phát sinh tại casino online chi nhánh Đông Sài Gòn. Tài sản bảođảmthuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Vũ Hoa Cường, được thế chấp hợppháptạicasino online chi nhánh Đông Sài Gòn. Do các khoản vay quá hạn trả nợ, vi phạm nghĩa vụ được bảo đảm nên Bên A xử lý qua hình thức bán đấu giá khoảnnợ để thu hồi nợ vay.

4. Hồ sơ pháp lý:

  • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất CL 656970, số vào sổ cấp GCN: CS01206 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 02/03/2018 cập nhật biến động mới nhất ngày 22/05/2019, chủ sở hữu là ông Vũ Hoa Cường;
  • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 02.016.2019.0071 ngày 26/06/2019Công chứng tại Văn phòng công chứng Phạm Thị Thùy Trang, số công chứng 005974, quyển 72-TP/CC-SCC/HĐGD,đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/06/2019 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Đà Lạt.
  • Hợp đồng tín dụng số: 053.016.19.0102 ký ngày 26/06/2019 và Hợp đồng tín dụng số : 053.016.19.0103 ký ngày 27/06/2019, giữa casino online chi nhánh Đông Sài Gòn và Ông Vũ Hoa Cường.

5.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày 15/02/2024 đến ngày 19/02/2024(trong giờ hành chính). Địa điểm: casino onlineChi nhánh Đông Sài Gòn - Địa chỉ: 22F-24 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  hoặctạiCôngtyĐấu giá Hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: S03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận1, TP.HCM (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).

6.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:Từ ngày 25/01/2024đếnngày19/02/2024(trong giờ hành chính).Địa điểm: CôngtyĐấu giá Hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: S03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận1, TP.HCM.ĐT:3820.4858 – 0948.68.99.86.

7. Giá khởi điểm của tài sản:28.633.500.000đồng(Hai mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

8. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan:

  • Bêncó tài sản bán đấu giá có trách nhiệm nộp thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng khoản nợ (nếu có).
  • Người mua trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp:Phí trước bạ, phí công chứng (nếu có) theo quy định pháp luật.

9. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

10.Tiền đặt trước:20% giá khởi điểm của tài sản.Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 0531002551190 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An mở tạicasino onlinechinhánh Đông Sài Gòn.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/02/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/01/2024.

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 21/02/2024 đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

 

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian đăng ký:Từ ngày 25/01/2024đếnngày19/02/2024 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm đăng ký: CôngtyĐấu giá Hợp danh Vạn Thành An, địa chỉ: S03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận1, TP.HCM

c. Điềukiện đăng ký: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Lúc09giờ30phútngày22/02/2024 tại s03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận1, TP.HCM.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói;

-Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.

(Thông báo này thay cho Thư mời tham gia đấu giá).

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
casino online Sơ đồ trang web

1234