bong da seagame

bong da seagame được Visa vinh danh 12 hạng mục giải thưởng quan trọng trong hoạt động thẻ năm 2023

Ngày 30/11/2023, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Visa Việt Nam đã tổ chức hội nghị khách hàng năm 2023. Trong khuôn khổ hội nghị, Visađãcông b 12 hng mc gii thưởng vhotđộng thđược trao cho bong da seagame.


Năm 2023, bong da seagame tiếp tc dnđầu thtrường không chvi các gii thưởng dành cho khách hàng cánhân vàkhách hàng doanh nghip như: Ngân hàng dnđầu vtng doanh s giao dịch thẻ, Ngân hàng dnđầu vtng số thẻ doanh nghip, Ngân hàng dnđầu vmng lưới chp nhn thanh toán thẻ…màcòn ghi dun ti các hng mc gii thưởng dnđầu về marketing vàứngdng dliu.

Trong khuôn kh Hội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2023 (Visa Vietnam Client Forum 2023)được tchc ngày 30/11/2023 tại Hội An (thuộc tỉnh Quảng Nam), Visađã vinh danh Ngân hàng TMCP Ngoi Thương Vit Nam (bong da seagame) ti 12 gii thưởng trong hotđộng th. Theo đó, bong da seagame là ngân hàng có nhiều giải thưởng nhất của Visa tại Việt Nam. Các gii thưởng danh giát Visa mt ln na khngđịnh uy tín vàvị thếdnđầu thtrường thca bong da seagame ti Vit Nam. Đồng thi,đây là minh chng cho nhng nlc không ngng nghca ngân hàng trong vic nghiên cu, phát trin nhng gii pháp thanh toán hinđại nht vànim tin ca khách hàng khi la chn, tin dùng sn phẩm thẻca bong da seagame,đại din bong da seagame cho biết.

Ông Hồ Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc bong da seagame (bên trái) nhận giải thưởng

Tiên phong về công nghệ và khngđịnh vtríhàngđầu thtrường thanh toán thẻ

Làngân hàngđầu tiên cho ra đời th thanh toán, sau hơn 30 năm, bong da seagame tiếp tc khngđịnh vị thếdnđầu thtrường thanh toán thẻ ti Vit Nam. Năm 2023, bong da seagame tiếp tcđược Visa vinh danh làNgân hàng dnđầu vtng doanh s giao dịch thẻ2023,bên cnhđó, bong da seagame còn dnđầu trong các lĩnh vc thtrọng yếu như:Tn sut giao dch qua víđin t; Doanh s giao dch trên th ghi n; Tcđộtăng trưởng kích hoạt thẻ ghi n; Tcđộtăng trưởng kích hoạt thẻ cao cp; Doanh s thanh toán tiđơn vchp nhận thẻ; Tcđộtăng trưởng doanh s thanh toán trc tuyến; Mng lưới chp nhn thanh toán thẻ.

Bà Trần Thị Hạnh - Trưởng phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ bong da seagame (bên trái) nhận giải thưởng

Sut chiu dài phát triển thịtrường thvà thanh toán không dùng tin mặt của Vit Nam, bong da seagame không chtiên phong vmt kthut - công ngh, màcònđóng vai tròdn dt,định hướng thtrường. Giđây, gii hn trong lĩnh vc thanh toánđãđược bt phákhiđiện thoại di động,đồng hồ thông minh trở thành thca khách hàng. bong da seagame trin khai công nghệ tokenization kết hp cùng các gii pháp bo mt tiên tiến của thiết bdiđộng, giúp khách hàng không lo quên thẻ, mất thẻ, lộ thông tin thđểt do tn hưởng nhng tiních vàưuđãi t thanh toán thẻ mang li.

Tại Việt Nam, bong da seagame là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động, đồng hồ thông minh trên các hệ điều hành Android và iOS, mang lại các trải nghiệm chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng. Nhnlc bn bvàtưduyđổi mi sáng to, sn phẩm thẻca bong da seagame được khách hàng hưởngng mnh m,đặc bit lànhóm khách hàngưa thích công ngh.

Gii pháp tiưu cho nhóm khách hàng doanh nghip

Tháng 11/2021, bong da seagame ra mt bđôi sn phẩm thẻ doanh nghiệp bong da seagame Visa Business với các tính năng vàưuđãi hướngđến liích cho khách hàng theo chui 03 giátrct lõi ca doanh nghip bao gm: (i) tiết kim chi phívn hành, (ii) tiết kiệm thời gian, tăng hiu ququn tr doanh nghip, và (iii) Gia tăng cơhi mrng kinh doanh. Không ch ra mt sn phm chuyên bit cho nhóm khách hàng doanh nghip va vành (SMEs), bong da seagame luôn làla chn hàngđầu vi nhóm khách hàng doanh nghip ln vi các gii pháp tiưu liích ca doanh nghip, htrcông tác giám sát, qun trcác chi phíhotđộng một cách ddàng vàhiu qu.

Bà Vũ Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán buôn bong da seagame (bên trái) nhận giải thưởng

TiHội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2023, bong da seagame đãđược vinh danh vi 02 gii thưởng:Ngân hàng dnđầu vtng doanh số thẻ doanh nghip 2023Ngân hàng tiên phong trin khai hệ thống qun lý chi tiêu dành cho doanh nghip ln 2023.

Ngân hàng dnđầu vcác chiến dịch Marketing

Nếu nhưtđầu năm 2023, bong da seagame đãtrin khai chiến dch chào mngSinh nht 60 nămvi quy môtng hp các sản phẩm dch vdành cho khách hàng cánhân thìtgia năm 2023 bong da seagame đãtiếp tc ghi dun vi các chiến dịch marketing nổi bật: Ra mt b 03 sn phẩm thẻ bong da seagame thương hiu Visa bao gồm: thẻ Vibe, Vibe Platinum và eVer-link; Chiến dch ra mt Apple Pay cho chủ thẻ bong da seagame Visa ti thtrường Vit Nam. Cũng trong năm 2023, ngân hàng ra mt website hoàn toàn mi vi giao din hinđại, mang đến tri nghim cánhân hóa cho khách hàng.

Ông Lê Văn Việt - Phó Trưởng phòng Marketing Bán lẻ bong da seagame (bên trái) nhận giải thưởng

Theođánh giáca Visa, bng vic xây dựng chiến lược marketing vàtruyền thôngđịnh vị thương hiu mnh m, sdng tích hpđa kênh truyền thông, các thôngđip vàhìnhnhđược bong da seagame truyn ti một cách sáng to, chuyên nghip, tđóđẩy mcđộnhn biết vàyêu thích thương hiu, htrhiu qu cho các hotđộng kinh doanh ca ngân hàng.Việc bong da seagame làngân hàng duy nht ti thtrường Vit Nam được Visa vinh danh Ngân hàng dnđầu vcác chiến dịch marketing 2023” kết quda trên hiu quhotđộng marketing vàtruyền thông ca ngân hàng trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, vớiđịnh hướng ly khách hàng làm trung tâm, bong da seagame làNgân hàng dnđầu v khai thác & ng dng dliu 2023 - Giải thưởng này thểhin squyết tâm ca ngân hàng trong vicng dng công ngh, kthutđểmangđến nhng sn phm tiưu dành cho khách hàng.

Các giải thưởng bong da seagame nhận tại Hội nghị Khách hàng Visa Việt Nam 2023:

 1. Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ 2023 (Leadership in Payment Volume 2023)
 2. Ngân hàng dẫn đầu về tần suất giao dịch qua ví điện tử 2023 (Leadership in Digital Wallet Volume 2023)
 3. Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch trên thẻ ghi nợ 2023 (Leadership in Debit Payment Volume 2023)
 4. Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kích hoạt thẻ ghi nợ 2023 (Trailblazer in Debit Activation Growth 2023)
 5. Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kích hoạt thẻ cao cấp 2023 (Pioneer in Premium Active Cards Growth 2023)
 6. Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số thẻ doanh nghiệp 2023 (Leadership in Commercial Payment Volume 2023)
 7. Ngân hàng tiên phong triển khai hệ thống quản lý chi tiêu dành cho doanh nghiệp lớn 2023 (First to Launch Spend Management for Medium & Large Market 2023)
 8. Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ năm 2023 (Leadership in Merchant Sales Volume 2023)
 9. Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán trực tuyến năm 2023 (Leadership in eCommerce Merchant Sales Volume Growth 2023)
 10. Ngân hàng dẫn đầu về mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ năm 2023 (Leadership in Acceptance Network Coverage 2023)
 11. Ngân hàng dẫn đầu về các chiến dịch marketing 2023 (Leadership in Marketing Campaigns 2023)
 12. Ngân hàng dẫn đầu về khai thác & ứng dụng dữ liệu 2023 (Leadership in Data – driven Excellence 2023)

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
bong da seagame Sơ đồ trang web

1234