số áo drogba

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

số áo drogba cung cấp các giải pháp toàn diện về thanh toán quốc tế gồm:

  • Chuyển tiền nước ngoài với đa dạng các loại ngoại tệ
  • Thư tín dụng: Phát hành, sửa đổi, thanh toán, thông báo, xác nhận, chuyển nhượng thư tín dụng với đa dạng các sản phẩm thư tín dụng  (LC trả ngay, LC trả chậm, LC tuần hoàn theo thời gian, v.v.)
  • Nhờ thu: Nhờ thu trả ngay, nhờ thu trả chậm, nhờ thu trả chậm kèm bảo lãnh thanh toán
  • Bao thanh toán
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Tránh rủi ro trong thanh toán và xử lý chứng từ
  • Tối ưu chi phí và thời gian xử lý
  • Thực hiện đa kênh thuận tiện (tại quầy, trực tuyến)
Mở rộng  Thu gọn 
Biểu phí, Biểu mẫu & Hướng dẫn
Biểu phí
Xem chi tiết
Biểu mẫu & Hướng dẫn
Xem chi tiết

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, số áo drogba Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
số áo drogba Sơ đồ trang web

1234