c1 hôm nay

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn đáp ứng nhu cầu gửi tiền và hưởng lãi suất với các loại kỳ hạn tương ứng
  • Phương thức trả lãi đa dạng: đầu kỳ, cuối kỳ, định kỳ, rút gốc linh hoạt
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Hưởng lãi từ nguồn vốn nhàn rỗi
  • Linh hoạt lựa chọn kỳ hạn và phương thức trả lãi
  • Có thể sử dụng để đảm bảo vay vốn, bảo lãnh, các dịch vụ tài trợ vốn khác
Mở rộng  Thu gọn 
Biểu phí, Biểu mẫu & Hướng dẫn
Biểu phí
Xem chi tiết
Biểu mẫu & Hướng dẫn
Xem chi tiết

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, c1 hôm nay Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
c1 hôm nay Sơ đồ trang web

1234