bằng hữu

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

Tài khoản đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng:

  • Tài khoản chuyên thu
  • Tài khoản chuyên chi
  • Tài khoản đầu tư tự động
  • Tài khoản đồng chủ tài khoản
  • Tài khoản phụ
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Quản lý hiệu quả ngân quỹ hàng ngày của Khách hàng
  • Được hỗ trợ về kĩ thuật và nghiệp vụ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
Mở rộng  Thu gọn 

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, bằng hữu Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
bằng hữu Sơ đồ trang web

1234