ho chi minh vip

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

Dịch vụ cho vay nhằm tái tài trợ  các giao dịch tài trợ thương mại cơ sở của khách hàng

Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

Đáp ứng khả năng chi trả - cân đối vốn ngắn hạn

Mở rộng  Thu gọn 

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, ho chi minh vip Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction
ho chi minh vip Sơ đồ trang web

1234