bảng xếp hạng c1

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

bảng xếp hạng c1 và Khách hàng định kỳ thanh toán cho nhau khoản tiền lãi bằng hai đồng tiền khác nhau tính trên giá trị danh nghĩa; trường hợp có trao đổi khoản vốn danh nghĩa thì áp dụng theo tỷ giá cố định được thỏa thuận tại thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.

Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Hạn chế rủi ro lãi suất và tỷ giá
  • Linh hoạt trong cấu trúc, khớp với giao dịch gốc của khách hàng, thuận lợi xây dựng kế hoạch tài chính
  • Đảm bảo nguồn ngoại tệ để trả nợ
Mở rộng  Thu gọn 

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, bảng xếp hạng c1 Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
bảng xếp hạng c1 Sơ đồ trang web

1234