kèo bóng đa

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Khách hàng mua Quyền chọn có quyền mua hoặc bán một lượng ngoại tệ với một ngoại tệ khác với tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và thời gian thanh toán thỏa thuận trước
  • Khách hàng mua Quyền chọn được phép lựa chọn thực hiện Quyền hoặc không thực hiện Quyền Các loại Quyền chọn kèo bóng đa cung ứng:
    • Quyền chọn mua (Call option) 
    • Quyền chọn bán (Put option) 
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Tránh rủi ro biến động tỷ giá, đảm bảo sự phát triển bền vững của Khách hàng
  • Có quyền thực hiện giao dịch mua, bán ngoại tệ với tỷ giá được xác định trước nếu có lợi
Mở rộng  Thu gọn 

Điều kiện sử dụng

Khách hàng xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ trong giao dịch quyền chọn

Mở rộng  Thu gọn 

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, kèo bóng đa Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
kèo bóng đa Sơ đồ trang web

1234