dang nhap vao m88

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Giao dịch hai bên cam kết mua, bán  một lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác với tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch
  • Ngày thanh toán tối thiểu là 03  (ba) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch
Mở rộng  Thu gọn 

Điều kiện sử dụng

  • Khách hàng xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn
  • Các giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn liên quan đến VND không vượt quá 365 ngày
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Chủ động nguồn ngoại tệ đáp ứng nhu cầu tài chính trong tương lai
  • Tránh rủi ro biến động tỷ giá, đảm bảo sự phát triển bền vững của Khách hàng
Mở rộng  Thu gọn 

Liên hệ

Ban Định chế tài chính

location

Tầng 9, dang nhap vao m88 Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

phone

+84-24-39343137 (Máy lẻ : 0920)

fax

+84-24-38265548

contaction
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
dang nhap vao m88 Sơ đồ trang web

1234