số áo drogba

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp quản lý các nghĩa vụ thanh toán: 
    • Chuyển tiền: tương lai, định kỳ, theo lô, theo bảng kê
    • Thanh toán: Ngân sách nhà nước, hóa đơn, lương, thẻ tín dụng doanh nghiệp, v.v.
    • Điều chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng khác
  • Dịch vụ được cung ứng trên tất cả các kênh giao dịch của số áo drogba
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Chủ động lên kế hoạch và thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn 
  • Thanh toán tiện lợi trên các kênh Ngân hàng số của số áo drogba với cơ chế phân quyền tối ưu nhất trên thị trường và danh mục sản phẩm, dịch vụ đa dạng 
Mở rộng  Thu gọn 
Biểu mẫu & Hướng dẫn
Biểu mẫu & Hướng dẫn
Xem chi tiết
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
số áo drogba Sơ đồ trang web

1234