game danh bai

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Các dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp quản lý khoản phải thu:
    • Dịch vụ tài khoản phụ: Tài khoản phụ liên kết tài khoản chính để định danh các giao dịch ghi có vào tài khoản chính, giúp tạo lập các báo cáo phân loại doanh thu (theo đối tác, ngành hàng, địa bàn, dự án, v.v.) 
    • Thu hộ theo bảng kê: Dịch vụ tự động tạo giao dịch thu nợ với số tiền định sẵn và gửi báo cáo kết quả thu nợ cho Doanh nghiệp
  • Dịch vụ được cung ứng trên tất cả các kênh giao dịch của game danh bai 
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Phân loại doanh thu, quản lý công nợ dễ dàng và hiệu quả
  • Giao dịch nhanh chóng và quản lý thuận tiện với nền tảng công nghệ hiện đại 
Mở rộng  Thu gọn 
Biểu mẫu & Hướng dẫn
Biểu mẫu & Hướng dẫn
Xem chi tiết
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
game danh bai Sơ đồ trang web

1234