bạch thủ kép

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

Dịch vụ thanh toán hỗ trợ cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuất - nhập khẩu, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, v.v. có thể dễ dàng thanh toán Phí hạ tầng cảng biển trực tuyến 24/7 thông qua các kênh thanh toán số hiện đại và nhanh chóng của bạch thủ kép.
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

Chủ động thanh toán các thông báo phải thu cho Cảng vụ HCM
Mở rộng  Thu gọn 
Biểu mẫu & Hướng dẫn
tariff-icon
Biểu mẫu & Hướng dẫn
Xem chi tiết
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
bạch thủ kép Sơ đồ trang web

1234