ca cuoc cktg

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Giải pháp tài chính linh hoạt cho phép Doanh nghiệp rút vốn vay theo hạn mức trong thời gian tối đa 12 tháng
  • Phương thức cho vay đa dạng phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp: theo hạn mức, từng lần, v.v.
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Tiếp cận nguồn vốn bổ sung nhu cầu vốn thường xuyên/mùa vụ
  • Chủ động, linh hoạt với nguồn được cấp
  • Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng
Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
ca cuoc cktg Sơ đồ trang web

1234