casino hi88

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giải pháp

  • Giải pháp đáp ứng nhu cầu vốn để nâng cấp, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư dự án mới của Doanh nghiệp
  • Số tiền cho vay lên đến 85% tổng mức đầu tư dự án 
  • Thời hạn vay lên đến 15 năm
  • Hình thức cho vay đa dạng, trong đó Doanh nghiệp được casino hi88 cho vay độc lập, hợp vốn trong đó casino hi88 đóng vai trò đầu mối thu xếp vốn với các Dự án lớn
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Được cung cấp trọn gói các dịch vụ liên quan trong suốt quá trình đầu tư dự án
  • Thời hạn vay, ân hạn và trả nợ linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của Doanh nghiệp
Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
casino hi88 Sơ đồ trang web

1234