danh de online

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Giải pháp cho phép Doanh nghiệp sử dụng vượt số dư có trên tài khoản thanh toán trong hạn mức thấu chi được cấp
  • danh de online tính lãi suất tiền gửi không kỳ hạn khi số dư tài khoản tiền gửi thanh toán dương (>0) và Doanh nghiệp chỉ phải trả lãi cho vay thấu chi khi số dư tài khoản âm (<0)
  • Tiện ích tự động thu nợ gốc khi có khoản tiền bất kỳ về tài khoản Doanh nghiệp
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Bổ sung vốn kịp thời, nắm bắt cơ hội kinh doanh 
  • Gia tăng hiệu quả quản lý vốn khi kết hợp cùng các giải pháp quản lý dòng tiền
Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
danh de online Sơ đồ trang web

1234