doithuong

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

doithuong thực hiện bao thanh toán cho Bên bán trong trường hợp xuất khẩu hoặc bán hàng trong nước: 

  • Cung cấp dịch vụ theo dõi khoản phải thu
  • Ứng trước cho Bên bán trên cơ sở liên hệ Đại lý Bao thanh toán (nếu cần)
  • Cung cấp đa dạng các sản phẩm Bao thanh toán phù hợp nhu cầu của Doanh nghiệp và Đối tác của Doanh nghiệp 
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Được ứng trước vốn với tỷ lệ cao, thời gian xử lý nhanh chóng
  • Được thực hiện bởi doithuong – Ngân hàng có mạng lưới đại lý bao thanh toán rộng khắp toàn cầu
  • Bổ sung kịp thời nguồn vốn lưu động đến 100% giá trị các khoản phải thu
Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
doithuong Sơ đồ trang web

1234