cadobongda

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Hợp đồng cho phép doanh nghiệp mua hoặc bán một lượng hàng hóa nhất định tại mức giá cụ thể tại một thời điểm xác định trong tương lai. Hợp đồng này được chuẩn hóa, niêm yết và mua bán trên Sàn giao dịch hàng hóa ở nước ngoài.
  • Hàng hóa giao dịch: Nông sản; Nhiên liệu; Năng lượng; Kim loại theo quy định hiện hành của pháp luật.
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Phòng ngừa rủi ro biến động giá cả hàng hóa thông qua chốt trước giá mua/bán hàng hóa với khối lượng, kỳ hạn xác định; từ đó ổn định được hiệu quả kinh doanh.
  • Giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường hàng hóa phái sinh quốc tế.
  • Chính sách phí ưu đãi.
Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
cadobongda Sơ đồ trang web

1234