casino online vc

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

 • Hợp đồng cho phép doanh nghiệp mua quyền chọn có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng hàng hóa nhất định tại mức giá cụ thể tại một thời điểm xác định trong tương lai.
  Các loại hợp đồng quyền chọn giá cả hàng hóa: 
  • Hợp đồng tiêu chuẩn về quyền chọn giá cả hàng hóa (Option on futures) niêm yết trên Sàn giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
  • Hợp đồng không tiêu chuẩn về quyền chọn giá cả hàng hóa (OTC options)
  • Hợp đồng không tiêu chuẩn về quyền chọn giá cả hàng hóa kết hợp trần sàn (Collar)
 • Hàng hóa giao dịch: Nông sản; Nhiên liệu; Năng lượng; Kim loại theo quy định hiện hành của pháp luật.
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

 • Phòng ngừa rủi ro biến động giá cả hàng hóa thông qua chốt trước giá mua/bán hàng hóa với khối lượng, kỳ hạn xác định; từ đó ổn định được hiệu quả kinh doanh.
 • Tại ngày đến hạn, doanh nghiệp có quyền lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện hợp đồng tại mức giá đã chốt trước. Cố định chi phí tối đa bằng phí quyền chọn.
 • Giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường hàng hóa phái sinh quốc tế.
 • Chính sách phí ưu đãi.
Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
casino online vc Sơ đồ trang web

1234