giaimagiacmo de

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

giaimagiacmo de và Doanh nghiệp định kỳ thanh toán cho nhau khoản tiền lãi bằng hai đồng tiền khác nhau tính trên giá trị danh nghĩa; trường hợp có trao đổi khoản vốn danh nghĩa thì áp dụng theo tỷ giá cố định được thỏa thuận tại thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.

 

Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Phòng ngừa, hạn chế rủi ro lãi suất và tỷ giá
  • Cấu trúc linh hoạt, khớp với giao dịch gốc của khách hàng
  • Thuận lợi xây dựng kế hoạch tài chính
  • Đảm bảo nguồn ngoại tệ để trả nợ
Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
giaimagiacmo de Sơ đồ trang web

1234