game tai xiu

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Doanh nghiệp mua Quyền chọn có quyền mua hoặc bán một lượng ngoại tệ với một ngoại tệ khác với tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và thời gian thanh toán thỏa thuận trước
  • Doanh nghiệp mua Quyền chọn được phép lựa chọn thực hiện Quyền hoặc không thực hiện Quyền 
  • Các loại Quyền chọn game tai xiu  cung ứng: Quyền chọn mua (Call option), Quyền chọn bán (Put option)
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá, đảm bảo sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp
  • Có quyền thực hiện giao dịch mua, bán ngoại tệ với tỷ giá được xác định trước nếu có lợi
Mở rộng  Thu gọn 

Điều kiện sử dụng

Khách hàng xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ trong giao dịch quyền chọn.

Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
game tai xiu Sơ đồ trang web

1234