trò chơi rồng

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

Giao dịch ngoại tệ bao gồm một giao dịch mua và một giao dịch bán cùng một lượng ngoại tệ với tỷ giá xác định tại thời điểm giao dịch và ngày thanh toán của hai giao dịch là khác nhau.

Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Sử dụng và quản lý dòng tiền hiệu quả
  • Chủ động nguồn ngoại tệ đáp ứng nhu cầu tài chính trong tương lai
  • Hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền
  • Giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá, đảm bảo sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp 
Mở rộng  Thu gọn 

Điều kiện sử dụng

  • Khách hàng xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ trong giao dịch hoán đổi.  
  • Các giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn liên quan đến VND không vượt quá 365 ngày.
Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
trò chơi rồng Sơ đồ trang web

1234