hattrick là gì

Thông tin giải pháp

Thông tin giải pháp

Giới thiệu

  • Dịch vụ đáp ứng nhu cầu chứng minh khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với các bên liên quan
  • Hình thức ký quỹ: bằng tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
Mở rộng  Thu gọn 

Lợi ích

  • Được hỗ trợ chứng minh năng lực tài chính để bảo đảm hoạt động kinh doanh
  • Không mất phí phát hành xác nhận ký quỹ 
  • Tiết kiệm thời gian với quy trình và thủ tục dễ dàng, nhanh chóng
Mở rộng  Thu gọn 
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
hattrick là gì Sơ đồ trang web

1234