tỷ số tỷ lệ cá cược

tỷ số tỷ lệ cá cược - Điều chỉnh chính sách đặc biệt dành riêng cho Khách hàng tỷ số tỷ lệ cá cược Priority tại VCBS

Với mong muốn nâng cao quyền lợi dành cho Khách hàng Ưu tiên của tỷ số tỷ lệ cá cược Priority trên hành trình “Đầu tư chứng khoán – Gia tăng giá trị”, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - tỷ số tỷ lệ cá cược Securites (VCBS) trân trọng thông báo “Điều chỉnh chính sách chuyên biệt dành riêng cho Khách hàng tỷ số tỷ lệ cá cược Priority” kể từ ngày 10/07/2023 như sau:

Nội dung

Đối với Khách hàng Priority hiện hữu

Đối với Khách hàng Priority mở mới

Đối tượng áp dụng

Khách hàng tỷ số tỷ lệ cá cược Priority mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCBS trước ngày 03/04/2023.

Khách hàng tỷ số tỷ lệ cá cược Priority mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCBS kể từ ngày 03/04/2023.

Phí giao dịch cơ sở

Áp dụng mức phí thấp nhất:

  • Gói chủ động: 0,075%
  • Gói có tư vấn: 0,09% 

Miễn phí 01 năm kể từ ngày mở tài khoản(*)

Phí giao dịch phái sinh

Miễn phí(*)

Miễn phí(*)

Lãi suất Hỗ trợ tài chính

11%/năm

11%/năm

Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ

20 tỷ VND

20 tỷ VND

(*)Phí giao dịch được ưu đãi chưa bao gồm phí trả các Sở giao dịch Chứng khoán

Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 10/07/2023 đến khi có thông báo mới.

Tham khảo thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Để được tư vấn, hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline Chăm sóc khách hàng - VCBS Contact Center – 1900989999.

Trân trọng.
Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
tỷ số tỷ lệ cá cược Sơ đồ trang web