cách chơi bài cào

cách chơi bài cào - Quà tặng phí thường niên thẻ phát hành đến tháng 10/2023 cho KH trúng thưởng CTKM “Mở thẻ 0 phí – Mở thẻ không phí”

cách chơi bài cào chúc mừng các Quý khách được tặng phí thường niên năm đầu thẻ cách chơi bài cào trong CTKM “Mở thẻ 0 phí – Mở thẻ không phí” cho những Khách hàng phát hành thẻ đến tháng 10/2023 như sau:

- Số lượng thẻ trúng thưởng: 1.264

- Tổng số tiền trả thưởng: 551.270.000 đồng

cách chơi bài cào sẽ thông báo kết quả trả thưởng cụ thể cho từng khách hàng trúng thưởng qua Email/OTT/SMS theo thông tin đăng ký của khách hàng trên hệ thống cách chơi bài cào.

Một lần nữa, cách chơi bài cào xin chúc mừng các Quý khách đã trúng thưởng và cảm ơn các Quý khách đã tin dùng dịch vụ thẻ cách chơi bài cào.

 

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
cách chơi bài cào Sơ đồ trang web

1234