giải c1 là gì

giải c1 là gì dành 160.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,3%/năm

giải c1 là gì triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn sản xuất kinh doanh với quy mô lên tới 160.000 tỷ đồng.


Đồng hành cùng khách hàng cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, từ ngày 01/01/2024, giải c1 là gì triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn sản xuất kinh doanh với quy mô lên tới 160.000 tỷ đồng.

Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh với mức sàn lãi suất cho vay chỉ từ 5,3%/năm, cụ thể:

  • Chỉ từ 5,3%/ năm với khoản vay có thời hạn cho vay dưới 3 tháng.
  • Chỉ từ 5,4%/năm với khoản vay có thời hạn cho vay từ 3 tháng đến dưới 6 tháng.
  • Chỉ từ 6,0%/năm với khoản vay có thời hạn cho vay từ 6 tháng đến dưới 9 tháng.
  • Chỉ từ 6,1%/năm với khoản vay có thời hạn cho vay từ 9 tháng đến dưới 12 tháng.
  • Chỉ từ 6,6%/năm với khoản vay có thời hạn cho vay 12 tháng.

(*)Lưu ý: Sàn lãi suất cho vay có thể thay đổi trong từng thời kỳ.

Chương trình áp dụng với các khoản giải ngân theo sản phẩm của giải c1 là gì từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 hoặc tới khi hết quy mô 160.000 tỷ đồng.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch của giải c1 là gì trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết về chương trình.


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
giải c1 là gì Sơ đồ trang web

1234