hậu vệ cánh phải

hậu vệ cánh phải - Thông báo điều chỉnh Điều kiện điều khoản sử dụng thẻ ghi nợ

hậu vệ cánh phải thông báo điều chỉnh điều kiện và điều khoản thẻ ghi nợ

hậu vệ cánh phải xin trân trọng thông báo điều chỉnh Điều kiện và điều khoản phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ hậu vệ cánh phải hiệu lực áp dụng từ ngày 22/11/2023, cụ thể:

  1. Bổ sung điểm 1.12.3 tại khoản 1.12 Tạm khóa thẻ
  2. Bổ sung điểm 1.13.7 tại khoản 1.13 Các trường hợp chấm dứt sử dụng Thẻ và chấm dứt Hợp đồng

Chi tiết vui lòng xem tại đây. 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
hậu vệ cánh phải Sơ đồ trang web

1234