fun88 casino

fun88 casino - Ưu đãi đến 440K tại Grab cho chủ thẻ fun88 casino

Trân trọng thông báo Chương trình ưu đãi đến 440K cho chủ thẻ fun88 casino tại Grab.

fun88 casino trân trọng thông báo Chương trình ưu đãi đến 440.000đ cho chủ thẻ fun88 casino tại Grab:

Ưu đãi 1: Áp dụng cho chủ thẻ fun88 casino chưa từng phát sinh giao dịch GrabCar/GrabBike trên Ứng dụng Grab:

  • Bước 1: Thêm thẻ fun88 casino và chọn làm phương thức thanh toán mặc định.
  • Bước 2: Lựa chọn chuyến đi GrabBike/ GrabCar.
  • Bước 3:
  • Nhập mã GRABNEWGB” hoặc chọn vào mục “Ưu đãi” để được giảm 40.000đ x 4 chuyến GrabBike
  • Nhập mã GRABNEWGC” hoặc chọn vào mục “Ưu đãi” để được giảm 70/000đ x 4 chuyến GrabCar từ 100.000đ.

Số lượng gói ưu đãi: 40.000 gói

Ưu đãi 2: Áp dụng cho chủ thẻ fun88 casino lần đầu liên kết thẻ fun88 casino trên Ứng dụng Grab:

  • Bước 1: Thêm thẻ fun88 casino và chọn làm phương thức thanh toán mặc định.
  • Bước 2: Lựa chọn chuyến đi GrabBike/ GrabCar.
  • Nhập mã “VCBNEWGB” hoặc chọn vào mục “Ưu đãi” để được giảm 30%, tối đa 40.000đ x 3 chuyến GrabBike
  • Nhập mã “VCBNEWGC” hoặc chọn vào mục “Ưu đãi” để được giảm 30%, tối đa 70.000đ x 3 chuyến GrabCar

Số lượng gói ưu đãi: 10.000 gói

Chi tiết chương trình xem tại đây.

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
fun88 casino Sơ đồ trang web

1234