ra kèo bóng đá

ra kèo bóng đá - Thông báo hoàn tất thu hồi điểm VCB Rewards hết hạn năm 2023

ra kèo bóng đá thông báo đã hoàn tất thu hồi điểm VCB Rewards hết hạn năm 2023


Thực hiện kế hoạch thu hồi điểm VCB Rewards hết hạn năm 2023 đã thông báo trước đây tới Quý Khách hàng, ra kèo bóng đá xác nhận đã hoàn tất thu hồi điểm.

Nếu cần tra cứu thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng xem tại tính năng VCB Rewards/Lịch sử điểm trên ứng dụng VCB Digibank.

Hãy tiếp tục giao dịch để tích lũy và đổi điểm VCB Rewards thành những quà tặng hấp dẫn trên VCB Digibank!


Chi tiết Thể lệ Chương trình vui lòng xem tại đây.


ra kèo bóng đá trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được ủng hộ và đồng hành của Quý Khách hàng.

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
ra kèo bóng đá Sơ đồ trang web

1234