luật chơi baccarat

luật chơi baccarat - Mở thẻ JCB, nhận hoàn tiền, vi vu Nhật

luật chơi baccarat tưng bừng triển khai Chương trình khuyến mại (CTKM) Mở thẻ JCB, nhận hoàn tiền, vi vu Nhật

 


luật chơi baccarat trân trọng thông báo triển khai Chương trình khuyến mại cho khách hàng lần đầu thẻ tín dụng luật chơi baccarat JCB với nội dung như sau: 

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/10/2023 đến hết ngày 25/04/2024 (6 tháng)

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành lần đầu thẻ tín dụng luật chơi baccarat JCB tất cả các hạng thẻ 

3. Địa điểm áp dụng: Toàn quốc

4. Ưu đãi: 

Ưu đãi 1: Miễn phí thường niên năm đầu cho khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng luật chơi baccarat JCB tất cả các hạng thẻ trong thời gian khuyến mãi

Ưu đãi 2: Hoàn tiền cho khách hàng phát hành thẻ có chi tiêu: 

Hạng thẻ Chi tiết Số lượng giải Giá trị giải (VND)  Số tiền (VND)
 GoldHoàn tiền 500.000VND cho giao dịch chi tiêu có giá trị từ 2 triệu đồng đầu tiên của khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ 1.380 500.000 690.000.000
 PlatinumHoàn tiền 800.000VND cho giao dịch chi tiêu có giá trị từ 3 triệu đồng đầu tiên của khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ 1.380 800.000 1.104.000.000
 Tổng  2.760  1.794.000.000

Ưu đãi 3: Ưu đãi cho top chủ thẻ có doanh số chi tiêu cao: 

Ưu đãi Chi tiết Số lượng giải Giá trị giải (VND) Số tiền (VND) 
 Hàng tháng Hoàn tiền 10.000.000 VND cho khách hàng có doanh số chi tiêu cao nhất mỗi tháng từ 100.000.000VND  06 10.000.000 60.000.000
 Cuối kỳ Hoàn tiền 40.000.000 VND (tương đương 1 voucher du lịch Nhật Bản) cho khách hàng có doanh số chi tiêu cao nhất trong 6 tháng khuyến mại từ 400.000.000 VND 01 40.000.000 40.000.000
 Tổng  07  100.000.000

Lưu ý: Áp dụng theo các điều khoản quy định trong thể lệ chương trình. Áp dụng theo điều kiện, điều khoản tại đây. 


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
luật chơi baccarat Sơ đồ trang web

1234