kèo handicap

promotion-usp-1
Thời gian ưu đãi
21/08/2023 - 18/12/2023
Đối tượng áp dụng
Chủ thẻ quốc tế kèo handicap 
Địa điểm áp dụng
Toàn quốc

Chương trình ưu đãi

1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ quốc tế kèo handicap

 

2. Thời gian áp dụng: 21/08/2023 - 18/12/2023

 

3. Nội dung: Chủ thẻ kèo handicap tận hưởng ưu đãi giảm 10% khi trở thành hội viên Club Marriott, với giá 8,01 triệu đồng (giá gốc là 8,9 triệu đồng), từ ngày 21/8/2023 đến 18/12/2023 Thẻ có hiệu lực trong một năm tính từ ngày đăng ký.

 

Chi tiết tại đây

Lưu ý: Ưu đãi do đối tác cung cấp, kèo handicap được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.

1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ quốc tế kèo handicap

 

2. Thời gian áp dụng: 21/08/2023 - 18/12/2023

 

3. Nội dung: Chủ thẻ kèo handicap tận hưởng ưu đãi giảm 10% khi trở thành hội viên Club Marriott, với giá 8,01 triệu đồng (giá gốc là 8,9 triệu đồng), từ ngày 21/8/2023 đến 18/12/2023 Thẻ có hiệu lực trong một năm tính từ ngày đăng ký.

 

Chi tiết tại đây

Lưu ý: Ưu đãi do đối tác cung cấp, kèo handicap được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.

kèo handicap Sơ đồ trang web