game bài baccarat

promotion-usp-1
Thời gian ưu đãi
26/10/2023 - 25/04/2024
promotion-usp-2
Đối tượng áp dụng
Khách hàng phát hành lần đầu thẻ tín dụng game bài baccarat JCB tất cả các hạng thẻ
promotion-usp-3
Địa điểm áp dụng
Toàn quốc

Các chương trình ưu đãi

promotion-usp-2

Ưu đãi 1

promotion-usp-2

Ưu đãi 2

promotion-usp-2

Ưu đãi 3

promotion-usp-2

Ưu đãi 1

promotion-usp-2

Ưu đãi 2

promotion-usp-2

Ưu đãi 3

Miễn phí thường niên năm đầu cho KH phát hành mới thẻ tín dụng game bài baccarat JCB tất cả các hạng thẻ trong thời gian KM.

Hoàn tiền cho KH phát hành thẻ và có chi tiêu:

Hạng thẻChi tiếtSố lượng giảiGiá trị giải (VND)Số tiền (VND)
GoldHoàn tiền 500.000 VNĐ cho giao dịch chi tiêu có giá trị từ 2 triệu đồng đầu tiên của KH trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ1.380500.000690.000.000
PlatinumHoàn tiền 800.000 VNĐ cho giao dịch chi tiêu có giá trị từ 3 triệu đồng đầu tiên của KH trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ1380800.000

1.104.000.000

Tổng2.7601.794.000.000

Ưu đãi cho top chủ thẻ có doanh số chi tiêu (DSCT) cao:

Ưu đãiChi tiếtSố lượng giải Giá trị giải (VND)Số tiền (VND)

Hàng tháng

Hoàn tiền 10.000.000 VND cho KH có DSCT cao nhất mỗi tháng từ 100.000.000 VND0610.000.00060.000.000

Cuối kỳ

Hoàn tiền 40.000.000 VND (tương đương 1 voucher du lịch Nhật Bản) cho KH có DSCT cao nhất trong 6 tháng KM từ 400.000.000 VND0140.000.00040.000.000
Tổng

07

100.000.000

Áp dụng theo điều kiện, điều khoản chương trình chi tiết tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
game bài baccarat Sơ đồ trang web

1234