cách chơi số đề

calendar-icon
Thời gian ưu đãi
Từ ngày 30/08/2023 đến hết ngày 13/12/2023
Đối tượng áp dụng
Thẻ tín dụng và ghi nợ Quốc tế cách chơi số đề các thương hiệu Visa, Mastercard, JCB và American Express
Địa điểm áp dụng
Ứng dụng Traveloka Việt Nam

Chương trình ưu đãi

“Tặng mã giảm giá đến 200.000 VND” khi thanh toán Vé máy bay/ Khách sạn/ Vé vui chơi giải trí bằng thẻ quốc tế cách chơi số đề tại ứng dụng Traveloka Việt Nam:

 

Hạng mục


Vé máy bay


Khách sạn


Vé vui chơi và giải trí

  

Mã giảm giá

VIETCOMBAY23            

 

VIETCOMKS23           

 

VIETCOMVUI23

 

 Điều kiện giao dịch có giá trị từ (VND)            

2.000.000

 

1.500.000

 

500.000

 

Giá trị mã giảm giá (VND) 

200.000

 

150.000

 

50.000

 

Số lượng tuần ưu đãi 

15 

 

15 

 

15 

 

Số lượng mã mỗi tuần 

300

 

200 

 

40 

 


Tổng ngân sách: 1.380.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng).

Áp dụng theo điều kiện, điều khoản tại đây.

 

 

“Tặng mã giảm giá đến 200.000 VND” khi thanh toán Vé máy bay/ Khách sạn/ Vé vui chơi giải trí bằng thẻ quốc tế cách chơi số đề tại ứng dụng Traveloka Việt Nam:

 

Hạng mục


Vé máy bay


Khách sạn


Vé vui chơi và giải trí

  

Mã giảm giá

VIETCOMBAY23            

 

VIETCOMKS23           

 

VIETCOMVUI23

 

 Điều kiện giao dịch có giá trị từ (VND)            

2.000.000

 

1.500.000

 

500.000

 

Giá trị mã giảm giá (VND) 

200.000

 

150.000

 

50.000

 

Số lượng tuần ưu đãi 

15 

 

15 

 

15 

 

Số lượng mã mỗi tuần 

300

 

200 

 

40 

 


Tổng ngân sách: 1.380.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng).

Áp dụng theo điều kiện, điều khoản tại đây.

 

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
cách chơi số đề Sơ đồ trang web

1234