dang nhap 188bet

calendar-icon
Thời gian ưu đãi
Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024
Đối tượng áp dụng
Thẻ tín dụng Quốc tế dang nhap 188bet MasterCard®
Địa điểm áp dụng
Toàn quốc

Chương trình ưu đãi

Chủ thẻ dang nhap 188bet MasterCard® nhận ưu đãi lên đến 30% tại Almanity Resort & Spa.

Ưu đãi 1Giảm 20% trên tổng hóa đơn đồ ăn và đồ uống trên thực đơn thông thường từ The Refinery Bar

Ưu đãi 2Giảm30% trên tổng hóa đơn thông thườngtừMy Chi Spa

Chi tiết tại đây.

Chủ thẻ dang nhap 188bet MasterCard® nhận ưu đãi lên đến 30% tại Almanity Resort & Spa.

Ưu đãi 1Giảm 20% trên tổng hóa đơn đồ ăn và đồ uống trên thực đơn thông thường từ The Refinery Bar

Ưu đãi 2Giảm30% trên tổng hóa đơn thông thườngtừMy Chi Spa

Chi tiết tại đây.

dang nhap 188bet Sơ đồ trang web

1234