mẹo chơi baccarat

shield-check-icon
Đảm bảo thanh toán cho khoản vay ngân hàng
Thanh toán khoản vay nếu khách hàng gặp rủi ro
Đóng phí 01 lần duy nhất

Phí bảo hiểm chỉ đóng 01 lần duy nhất tại thời điểm tham gia bảo hiểm với chi phí hợp lý

Nhận giá trị hoàn lại
Nhận giá trị hoàn lại khi tất toán hợp đồng tín dụng trước hạn

Thông tin sản phẩm

Điều kiện tham gia
Quyền lợi bảo hiểm
Thông tin tham khảo

Đối tượng

  • Độ tuổi tham gia: 18 tuổi đến 70 tuổi
  • Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn hợp đồng: 75 tuổi
  • Bên mua bảo hiểm: Là khách hàng cá nhân có dư nợ tại mẹo chơi baccarat và là Người được bảo hiểm
Mở rộng  Thu gọn 

Thời hạn hợp đồng

13 tháng - 60 tháng
Mở rộng  Thu gọn 

Số tiền bảo hiểm tại thời điểm tham gia

Tối thiểu 10 triệu, tối đa 500 triệu

Mở rộng  Thu gọn 

Phạm vi bảo vệ

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc Tử vong
Mở rộng  Thu gọn 

Quyền lợi bảo hiểm

Là số tiền bảo hiểm tại Tháng hợp đồng xảy ra sự kiện bảo hiểm (Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc Tử vong)
Mở rộng  Thu gọn 

Nhận giá trị hoàn lại

  • Khách hàng sẽ nhận giá trị hoàn lại trong trường hợp khách hàng tất toán trước hạn khoản vay và yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn
  • Giá trị hoàn lại sẽ được xác định cụ thể tại tháng hợp đồng khách hàng tất toán khoản vay trước hạn trên Bảng số tiền bảo hiểm trong : Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Thư xác nhận điều chỉnh hợp đồng gần nhất (nếu có)
Mở rộng  Thu gọn 

Các sản phẩm khác

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
mẹo chơi baccarat Sơ đồ trang web

1234