danh lo bai ban

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Danh sách lô

1
Upload lô
2
Xác nhận lô
3
Hoàn tất giao dịch

Danh sách lệnh

STTSố tham chiếu của khách hàngTài khoản người gửiTài khoản người hưởngTên người hưởngSố tiềnLoại tiềnTrạng thái
1ref100000000000000000000000001VCB TRAI NGHIEM11,111VNDLệnh hợp lệ
200000000000000000000000001VCB TRAI NGHIEM22,222VNDLệnh hợp lệ

Chờ kiểm tra:

Chờ kiểm tra tính hợp lệ của lô

Đang kiểm tra:

Hệ thống đang kiểm tra tính hợp lệ của lô

Đã kiểm tra:

Hệ thống đã hoàn tất kiểm tra tính hợp lệ của lô. Quý khách vui lòng xem lô để biết kết quả kiểm tra

Trạng thái của lệnh chi tiết trong lô:

  • Lệnh hợp lệ: Để khởi tạo

  • Đã khởi tạo: Vui lòng chi tiết các lệnh xem ở mục ”Danh sách các lệnh” và ‘Trạng thái giao dịch’ để biết thêm thông tin về giao dịch

Mã giao dịch
927133
danh lo bai ban Sơ đồ trang web

1234