lô tô hà nội

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Quản lý giao dịch

Thông tin chuyển khoản
Tài khoản người gửi
0000000000000
Thông tin người hưởng
Loại tài khoản người hưởng
Tài khoản ảo
Tài khoản người hưởng
0000000000001
Tên người hưởng
VCB TRAI NGHIEM
Thông tin giao dịch
Số tiền
3,000,000 VND
Số tiền bằng chữ
Ba triệu đồng
Nội dung thanh toán
213
Phí
Phí người chuyển trả
Số tiền phí
7,700 VND
Ngày hiệu lực
Số tham chiếu
1703230895478005
Người tạo
20000368G68
Thời gian tạo
17/03/2023 14:59:09
Trạng thái
Chờ duyệt
Người duyệt cuối
lô tô hà nội Sơ đồ trang web

1234