kẻo nhà cái

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Nộp thuế xuất nhập khẩu

1
Chọn thông tin
2
Nhập thông tin
3
Xác nhận thông tin/ nhập OTP
4
Kết thúc
Thông tin tổ chức
123456789
VCB TRAI NGHIEM
02PG - Chi cục HQ quản lý hàng đầu tư HCM
A12 - Nhập kinh doanh sản xuất
2021
1234567890
VP KBNN Hồ Chí Minh
Thông tin thuế phải nộp
 Sắc thuếTiểu mụcSố tiềnTrạng thái nợ
VA - Thuế giá trị gia tăng 1702 0 - Tờ khai chưa hoàn thành kiểm tra
kẻo nhà cái Sơ đồ trang web

1234