cau lo de mien nam

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Nộp thuế nội địa

1
Chọn thông tin
2
Nhập thông tin
3
Xác nhận thông tin/ nhập OTP
4
Kết thúc
Quý khách đã lập lệnh thanh toán thuế nội địa thành công
Số tham chiếu ngân hàng:
2203230743558030
Tài khoản trích nợ:
0000000000000
Mã số thuế:
0123456789
Tên người nộp thuế:
VCB TRAI NGHIEM
Số quyết định / số bảng kê biên lai:
12345667890
Ngày bảng kê:
21/03/2023
Chương:
757 - Hộ gia đình, cá nhân
Cơ quan thuế:
1056285 - Chi cục Thuế Quận 1
Tài khoản thu NSNN:
7111
Số tiền trích nợ:
10,000,000 VND
Số tiền phí:
0 VND
Ngày giao dịch:
13:36 22/03/2023
cau lo de mien nam Sơ đồ trang web

1234