chukwubuike adamu

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Nộp phí hạ tầng cảng biển

1
Chọn thông tin
2
Nhập thông tin
3
Xác nhận thông tin/ nhập OTP
4
Kết thúc
Quý khách đã lập lệnh thanh toán phí hạ tầng cảng biển thành công
Số tham chiếu ngân hàng:
2303230704214001
Tài khoản trích nợ:
0000000000000
Mã loại phí:
PHT01
Mã đơn vị thu phí:
79
Mã số thuế đơn vị nộp phí:
1234567890
Số tiền trích nợ:
1,500,000 VND
Số tiền phí:
7,700 VND
Ngày giao dịch:
09:07 23/03/2023
chukwubuike adamu Sơ đồ trang web

1234