cầu toàn

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Nộp phí hạ tầng cảng biển

1
Chọn thông tin
2
Nhập thông tin
3
Xác nhận thông tin/ nhập OTP
4
Kết thúc
Thông tin tài khoản trích nợ
0000000000000
Thông tin tổ chức
00001010100
0123456789
PHT01
79

Thông tin nộp tiền

Số hiệu chứng từSố chứng từ nộp phíKý hiệu chứng từ nộp phíNgày chứng từ nộp phíLoại chứng từ nộp phíSố tài khoản nộp phíSố tiềnThông tin khác
06547209-229a-42bc-a51a-8bdbdf1ac5a0 2023526000332023-02-06TP102359330533
f644ec01-d28a-4e98-8308-eaa4b7cdf437 2023526000312023-01-17TP102355324901
19b61076-edf4-4dbf-a8d5-a3e073fa1d66 2023526000292023-01-17TP102338303069
Thông tin giao dịch
1,500,000 VND
Một triệu năm trăm ngàn đồng
7,700 VND
Phí người chuyển trả
Mã giao dịch
041458
cầu toàn Sơ đồ trang web

1234