bóng đá web

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Nộp phí hạ tầng cảng biển

1
Chọn thông tin
2
Nhập thông tin
3
Xác nhận thông tin/ nhập OTP
4
Kết thúc
Thông tin tổ chức
0123456789
PHT01
79
2,950,000 VND

Thông tin nộp tiền

STTSố hiệu chứng từSố chứng từ nộp phíKý hiệu chứng từ nộp phíNgày chứng từ nộp phíLoại chứng từ nộp phíSố tài khoản nộp phíSố tiềnThông tin khác
06547209-229a-42bc-a51a-8bdbdf1ac5a0 2023526000332023-02-06TP102359330533
f644ec01-d28a-4e98-8308-eaa4b7cdf437 2023526000312023-01-17TP102355324901
19b61076-edf4-4dbf-a8d5-a3e073fa1d66 2023526000292023-01-17TP102338303069
c0c97f6f-5248-46e1-8f69-14287306203e 2023526000272023-01-17TP102336980856
e7094fe2-bcc7-4e02-a5df-9960da1d9682 2023526000252023-01-17TP102336241801
27608bf9-859d-458f-9659-d5623bc55ac5 2023526000232023-01-16TP112361764160
c7de3111-5f04-401b-ae39-4464450ccc2c 2023526000212023-01-16TP112361736659
fd4af6df-6c0b-4da6-a6b2-4bb7db6d1f7e 2023526000192023-01-16TP112361665642
98b352da-3aca-4dc3-b8ae-05c1abf5ee1f 2023526000172023-01-16TP112360002558
4ab461e0-0c14-43b3-8037-5bbd65f38081 2023526000152023-01-16TP112359958179
bóng đá web Sơ đồ trang web

1234