cách vào 188bet

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Nộp bảo hiểm xã hội

1
Chọn thông tin
2
Nhập thông tin
3
Xác nhận thông tin/ nhập OTP
4
Kết thúc
Quý khách đã thực hiện giao dịch gia hạn thẻ BHYT thành công
Số tham chiếu ngân hàng:
2703231030104012
Tài khoản trích nợ:
0000000000000
Số thẻ BHYT:
GD000000000000
Họ và tên người tham gia BHYT:
Tên đơn vị BHXH:
Đại lý Bưu điện Thành phố Nha Trang
Mã đơn vị BHXH:
BI0134A
Số sổ BHXH:
000000000000
Số tháng muốn gia hạn:
3
Phí:
Phí người chuyển trả
Số tiền phí:
7,700 VND
Tài khoản ghi có:
0000000000001
Số tiền trích nợ:
201,150 VND
cách vào 188bet Sơ đồ trang web

1234