game tai xiu

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Nộp lệ phí trước bạ

1
Chọn thông tin
2
Nhập thông tin
3
Xác nhận thông tin/ nhập OTP
4
Kết thúc
Quý khách đã lập lệnh thanh toán nộp lệ phí trước bạ thành công
Số tham chiếu ngân hàng:
2203230743558030
Tài khoản trích nợ:
0000000000000
Mã số thuế:
1234567890
Tên người nộp thuế:
VCB TRAI NGHIEM
Số tờ khai/ Số QĐ/ Số thông báo:
12345678901
Cơ quan thuế:
1056285 - Chi cục Thuế Quận 1
Số tiền trích nợ:
10,000,000 VND
Số tiền phí:
0 VND
Ngày giao dịch:
13:36 22/03/2023
game tai xiu Sơ đồ trang web

1234