cách bắt đề chuẩn

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Chuyển tiền nhanh 24/7

1
Nhập thông tin
2
Xác nhận thông tin / nhập OTP
3
Hoàn tất
Quý khách đã lập lệnh Chuyển tiền nhanh 24/7 thành công
Số tham chiếu:
2403231027368003
Số tài khoản trích nợ:
0000000000000
Số tiền:
11,111,111 VND
Số tài khoản người hưởng:
0000000000001
Tên ngân hàng hưởng:
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Số tiền phí:
20,900 VND
Loại phí:
Phí người chuyển trả
Ngày giao dịch:
10:09 24/03/2023
cách bắt đề chuẩn Sơ đồ trang web

1234