giải mã số mơ

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Chuyển tiền ngoại tệ trong hệ thống

1
Nhập thông tin
2
Xác nhận thông tin / nhập OTP
3
Hoàn tất
Quý khách đã lập lệnh Chuyển tiền ngoại tệ trong hệ thống thành công
Số tham chiếu:
2403230749800020
Số tài khoản trích nợ:
0000000000000
Số tiền:
1,111 USD
Số tài khoản người hưởng:
0000000000001
Số tiền phí:
0 USD
Loại phí:
Phí người chuyển trả
Ngày giao dịch:
15:05 24/03/2023
giải mã số mơ Sơ đồ trang web

1234