game thần sấm

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Chuyển tiền theo bảng kê

Thêm mới
STTTên fileTài khoản người gửiTổng tiềnTổng phíNgười tạoThời gian tạoNgày hiệu lựcNgười duyệt cuốiTrạng thái
1Bangke-c11fc761-3a9d-4aa5-8568-a635721d8b9d0000000000000100,000 VND0.00 VND20000368G6824/03/2023 14:10-Ngân hàng đã kiểm tra dữ liệu
2Bangke-faf54c49-4b5d-4403-bfd5-5c973827984e0000000000000100,000 VND0.00 VND20000368G6824/03/2023 12:48-20000368E88Thành công
3Bangke-969c305f-ac0b-43a0-a7e8-09b286355e590000000000000100,000 VND0.00 VND20000368G6824/03/2023 12:45-20000368E88Thành công
4Bangke-e2a13dcc-9770-449a-8738-caaf14c7a9af0000000000000100,000 VND0.00 VND20000368G6824/03/2023 11:27-20000368E88Chờ duyệt
5Bangke-3791b5f4-339b-4355-98d5-0c4a5bd063270000000000000100,000 VND0.00 VND20000368G6824/03/2023 10:07-20000368E88Chờ duyệt
Tổng số tiền các bảng kê:
Tổng số tiền phí các bảng kê:

Chờ kiểm tra:

Chờ kiểm tra tính hợp lệ của bảng kê

Đang kiểm tra:

Hệ thống đang kiểm tra tính hợp lệ của bảng kê

Đã kiểm tra:

Hệ thống đã hoàn tất kiểm tra tính hợp lệ của bảng kê. Quý khách vui lòng xem bảng kê để biết kết quả kiểm tra

Chờ duyệt:

Chờ mã Kế toán trưởng xác nhận

Đã xác nhận:

Mã Kế toán trưởng đã xác nhận. Chờ mã Chủ tài khoản duyệt

Đã duyệt:

Mã Chủ tài khoản đã duyệt bảng kê

Chờ hạch toán:

Chờ hệ thống VCB hạch toán giao dịch

Thành công:

Giao dịch đã được thực hiện chuyển khoản thành công tại VCB.

Không thành công:

Giao dịch bảng kê không thành công

KTV đã hủy:

Mã Kế toán viên đã hủy bảng kê

Thành công- Một số món chờ tra soát:

Bảng kê đã được xử lý thành công. Tuy nhiên, có một số lệnh trong bảng kê không thành công. VCB đang tiến hành tra soát các lệnh này.

Thành công - Đã hoàn tất tra soát:

Bảng kê đã được hoàn tất tra soát các lệnh chờ tra soát.

Lệnh chờ tra soát:

Được thực hiện chuyển cho người hưởng thành công

Số tiền của lệnh chờ tra soát được chuyển trả cho TK trích nợ của Quý khách

game thần sấm Sơ đồ trang web

1234