cuoc nha cai

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Thanh toán theo lô

Tạo lô
STTREF NOTên fileNgười tạoNgày tạoTrạng thái
1202303275186069596lo_mau_LNH_247 (1).xlsx20000368G6827/03/2023 13:52Đã kiểm tra
Tổng số tiền trích nợ:
0.00
Tổng số tiền phí:
0.00

Chờ kiểm tra:

Chờ kiểm tra tính hợp lệ của lô

Đang kiểm tra:

Hệ thống đang kiểm tra tính hợp lệ của lô

Đã kiểm tra:

Hệ thống đã hoàn tất kiểm tra tính hợp lệ của lô. Quý khách vui lòng xem lô để biết kết quả kiểm tra

Trạng thái của lệnh chi tiết trong lô:

  • Lệnh hợp lệ: Để khởi tạo

  • Đã khởi tạo: Vui lòng chi tiết các lệnh xem ở mục ”Danh sách các lệnh” và ‘Trạng thái giao dịch’ để biết thêm thông tin về giao dịch

cuoc nha cai Sơ đồ trang web

1234