bầu cua

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Danh sách tài khoản

0000000000000

Thông tin tổ chức
VCB TRAI NGHIEM
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
999999999
0123456789
Thông tin tin tài khoản
Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
208,742,493 VND
119,872,256 VND
0 VND
88,870,130 VND
0 VND
28/10/2012
02/07/2019
0.30%/ năm
46,967 VND
Biểu đồ biến động số dư tài khoản
Xuất file
1,250,361,000 VND
3,250,361,000 VND
NGày giao dịchSố tham chiếuSố tiền ghi nợsố tiền ghi cóMô tảIn
20/02/20200058-10058500,000,000,000 VNDGiao dich chuyen khoan ngoai he thong
20/02/20200058-10058500,000,000,000 VNDGiao dich chuyen khoan
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
20/02/20200058-1005850,000 VNDTest he thong chuyen tien
bầu cua Sơ đồ trang web

1234