cược liên minh

Tên truy cập:
20000368G68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Thông tin chuyển khoản

1
Upload lô
2
Xác nhận lô
3
Hoàn tất giao dịch
Thông tin tài khoản trích nợ
0000000000000
0 USD
VCB TRAI NGHIEM
198 TRAN QUANG KHAI, HOAN KIEM, HA NOI
Viet Nam
Thông tin người hưởng
TK người hưởng tại NH nước ngoài
0000000000001
VCB TRAI NGHIEM
VCB TRAI NGHIEM
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (HEAD OFFICE) HANOI
BFTVVNVX
Thông tin giao dịch
111.11 USD
Một trăm mười một phảy mười một USD
THANH TOAN LO MUC DICH 2
Thanh toán tiền nhập khẩu dịch vụ (bao gồm cả chi phí phát sinh liên quan đến Nhập khẩu dịch vụ)
Theo quy định của ngân hàng
Phí cả 2 bên chia sẻ
202303275186003439.2
-
20000368G68
27/03/2023 15:56:40
Lệnh hợp lệ
cược liên minh Sơ đồ trang web

1234