bong da so ty le

Tên truy cập:
20000368E68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Quản lý giao dịch

Thông tin chuyển khoản
Tài khoản người gửi
0000000000000
Thông tin người hưởng
Loại tài khoản người hưởng
Tài khoản ảo
Tài khoản người hưởng
0000000000001
Tên người hưởng
VCB TRAI NGHIEM
Thông tin giao dịch
Số tiền
13,000 VND
Số tiền bằng chữ
Mười ba ngàn đồng
Nội dung thanh toán
IBTC
Phí
Phí người chuyển trả
Số tiền phí
7,700 VND
Ngày hiệu lực
Số tham chiếu
2303231024278003
Người tạo
20000368G68
Thời gian tạo
23/03/2023 09:59:15
Trạng thái
Đã duyệt - Chờ xử lý
Người duyệt cuối
20000368E68
Ý kiến
bong da so ty le Sơ đồ trang web

1234